Spôsoby platby za naše služby

 • Bezhotovostný prevod

  Pri tomto spôsobe spôsobe platby Vám ihneď po dokončení objednávky vystavíme proforma faktúru, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na uskutočnenie platby bezhotovostným prevodom. Pri zadávaní platby na úhradu si prosím skontrolujte všetky zadávané údaje, najmä sumu, číslo účtu a variabilný symbol.

  Pri platbe zo SR uveďte správny variabilný symbol. Tento údaj je dôležitý pre správnu identifikáciu vašej platby.

  Pri platbách zo zahraničia uvádzajte vždy správny IBAN a SWIFT! Variabilný symbol uveďte do správy pre príjemcu. Platbu zadajte s nulovými poplatkami na strane príjemcu.

  Kredit Vám navýšime až po pripísaní zaplatenej sumy na náš bankový účet. Platba týmto spôsobom môže trvať až niekoľko dní v závislosti od banky a krajiny, z ktorej bola platba zadaná.

 • TrustPay - rýchla online platba

  Tento spôsob platby je vhodný na rýchle navýšenie kreditu. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na platobnú bránu TrustPay a platbu uskutočníte predvyplneným prevodným príkazom zadaným na zabezpečenej stránke Vašej banky (cez Váš internet banking).

  S Vašimi bezpečnostnými údajmi neprichádzame do kontaktu, sme informovaní iba o úspechu alebo neúspechu transakcie. Platobná brána TrustPay je schválená a kontrolovaná Národnou bankou Slovenska. Všetky platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.

  Výhodou tejto platobnej metódy v porovnaní s bezhotovostným prevodom je, že Vašu úhradu zaevidujeme za pár sekúnd a kredit Vám navýšime okamžite. Pred zadaním objednávky si prosím skontrolujte, či je Vaša banka na zozname bánk podporujúcich okamžité bankové prevody.

 KrajinaOkamžité bankové prevody
SlovenskoSlovenskoTatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, Poštová banka, UniCredit Bank, OTP Banka, VOLKSBANK, mBank
BulharskoBulharskoBGR DSK Bank
EstónskoEstónskoSEB, Nordea, Danske Bank (Sampo)
RumunskoRumunskoVOLKSBANK
SlovinskoSlovinskoUniCredit Bank, SKB, Raiffeisen BANK, ABANKA, NLB Banka