SMS Marketing

SMS marketing sa stal ideálnym nástrojom cieleného marketingu, ktorým je možné efektívne osloviť široké spektrum zákazníkov od dospievajúcich až po zákazníkov stredného veku. Pomocou krátkych textových správ (SMS) umožňuje propagovať produkty a služby. Na rozdiel od klasických reklamných kanálov môžete pomocou nástrojov SMS marketingu cielene osloviť tých správnych ľudí v správny čas. Mobilný telefón sa vďaka svojej vysokej dostupnosti stal osobným komunikačným masmédiom, ktoré má každý užívateľ mobilnej siete stále so sebou a neustále zapnutý.  Z tohto dôvodu je mobil vhodným prostriedkom na presne cielenú personifikovanú reklamu. Doručenie reklamy je rýchle a dá sa načasovať na vhodnú dobu. Čoraz viac spoločností volí práve túto formu svojej prezentácie, ktorej cenová dostupnosť z nej robí mimoriadne výhodnú možnosť reklamy aj pre menšie spoločnosti. 

V porovnaní s klasickým e-mail marketingom máte pri SMS marketingu istotu, že vaša reklama určite zastihne adresáta kdekoľvek. Z hľadiska doručenia reklamy adresátovi má SMS marketing omnoho viac výhod. 

Výhody SMS marketingu

  • SMS správy sú doručené v ten správny moment.
  • Správu dostane zákaznik kdekoľvek sa nachádza.
  • Správy sú obvykle prečítané ihneď po ich prijatí.
  • Nemusíte zákazníka žiadať o potvrdenie doručenia. Túto informáciu dostanete automaticky vo forme doručenky.
  • Zákazník ma obvykle osobný vzťah k svojmu mobilnému telefónu, preto správa od Vás mu dáva pocit, že píšete práve jemu.
  • V porovnaní s e-mail marketingom tu neexistujú žiadne ANTISPAM technológie, správa je určite doručená adresátovi.
  • Služba je cenovo dostupná pre všetky spoločnosti.

Otvorte pomyselné dvere a vstúpte do sveta efektívnej a modernej marketingovej komunikácie s využitím našich služieb.